Az Üzlet Konferencia Központ
1095 Budapest, Hajóállomás u. 1.
Tel.: +361-210-1737
E-mail: azuzlet@azuzlet.hu

 


Adatkezelési tájékoztató

A Medialine Consulting Kft. (1095 Budapest, Hajóállomás u. 1.; Cg.: 01-09878070; Tel.: 061-210-1737; e-mail: hirlevel@azuzletkonferenciakozpont.hu), a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő, mint adatkezelő/adatfeldolgozó, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Medialine Consulting Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A Medialine Consulting Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Medialine Consulting Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A korábbi konferenciáink résztvevőit tájékoztatja az újabb konferenciák témáiról. Az adatkezelés és tárolás időtartama a leiratkozásig érvényben van. Az adatkezelés időtartama alatt profilalkotás nem történik.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.